UTVANDRINGEN FRA VÅLER TIL AMERIKA 1867 - 1905

Bildet viser utvandrere i Minnesota i 1895.

UTVANDRING TIL USA M.FL

En oversikt over registrerte utvandrere fra Våler til Amerika m.m. fra 1867 til 1905. Vi setter vi stor pris på å få tilbakemeldinger på rettelser eller tillegg. Vi tar forbehold om skrivefeil.

HVOR FLYTTET DE FRA

En oversikt over (noen) av de plassene hvor våre utvandrere flyttet fra.
Vi tar forbehold om skrivefeil.