• Arneberg (34/38) på 1960-tallet.
  Foto: Widerøe.

 • Berg nedre (31/x) på 1950-tallet.
  Foto: Widerøe.

 • Berg nordre (xx/xx) på 1950-tallet.
  Foto: Widerøe.

 • Berg mellom/søndre (31/4) på 1950-tallet.
  Foto: Widerøe.

 • Branes (xx/xx) på 1950-tallet.
  Foto: Widerøe.

 • Butteberg (29/1) på 1950-tallet.
  Foto: Widerøe.

 • Dahler (xx/xx) på 1960-tallet.
  Foto: Widerøe.

 • Eid vestre (xx/xx) på 1950-tallet.
  Foto: Widerøe.

 • Einarsrud (xx/xx) på 1950-tallet.
  Foto: Widerøe.

 • Grandahl (34/20) på 1960-tallet.
  Foto: Widerøe.

 • Hanstad (xx/xx) på 1950-tallet.
  Foto: Widerøe.

 • Haug (32/1) på 1950-tallet.
  Foto: Widerøe.