AKTIVITETER VÅLER HISTORIELAG - 2. HALVÅR 2022

AKTIVITETER VÅLER HISTORIELAG - 2. HALVÅR 2022  (16-09-2022)
         
MÅNED/DATO: KL: HVA SKJER: AKTIVITET:
JUNI      
Torsdag 2. 18:00 > Gårdsbesøk  Øverby, Øverbyvegen 55. Br.foss
Torsdag 16. 18:00 > Gårdsbesøk  Svenkerud, Vestsidev. 1630 Br.foss
Torsdag 30. 18:00 > Gårdsbesøk  Sjurderud, Bergesidev. 513, Våler
       
       
JULI      
Tirsdag 5. 11:00 - 15:00 Våler Revmatikerforening Styremøte   
Torsdag 14. 18:00 > Gårdsbesøk  Risberget ved Kirkesalen
Torsdag 28. 18:00 > Gårdsbesøk  Lunden Vestre, Br.foss
       
       
AUGUST      
Onsdag 17. 11:00 - 15:00 Våler Pensjonistforening Styremøte  
Søndag 21. 13:00 > Gårdsbesøk  Eid vestre, Eidsvegen, Våler
       
       
SEPTEMBER      
Torsdag 1.   Våler Historielag Årsmøte  Bergesiden Grendetun
Tirsdag 6.  11:00 - 15:00 Våler Pensjonistforening Styremøte
Onsdag 14. 18:00 > Våler Historielag  Årsmøte Bergesiden Grendetun
Tirsdag 27.   Våler Historielag   Styremøte
       
       
OKTOBER      
Mandag 3.  19:00 > Slektsforskning Historielagets lokaler i sentrum
    Våler Historielag   Styremøte
       
NOVEMBER      
Mandag 7. 19:00 > Slektsforskning Historielagets lokaler i sentrum
    Våler Historielag   Styremøte
Torsdag 24. 19:00 > Foredrag v/Geir Thomas Risåsen Bergesiden Grendetun
       
DESEMBER      
Mandag 5. 19:00 > Slektsforskning Historielagets lokaler i sentrum
       
       
UTLEIEPRIS HISTORIELAGETS LOKALER: KR. 300,- FOR INNTIL 4 TIMER. ELLER ETTER AVTALE.