Våningshuset på Kirkelund i Våler sentrum.

KIRKELUND 25.05.2020

Litt historie om personene som har vært bosatt på kirkelund.
Har noen ytterligere informasjon, bilder e.l. send de til arne.idar.grandahl@gmail.com

REFERAT FRA MØTE OG BEFARING PÅ KIRKELUND 7. JULI 2020