Våler Historielag

Postboks 78 - 2436 Våler i Solør 

Org.nr: 913 640 748     Kto.nr: 1913 28 10144

Lenker:

 Våler kommune      Slekt og Data      Våler Historielag på facebook

Skogfinsk Museum      Dis Norge     Solør Slektshistorilag

   Gravminner Dis Norge      Folketellinger      Kirkebøker       Nasjonalbiblioteket

ÅRSMØTE 2021 I VÅLER HISTORIE LAG

 

Det utsatte årsmøtet i Våler Historielag avholdes på Bergesiden Grendetun

MANDAG 14. JUNI 2021 KL. 19:00

Det blir vanlige årsmøtesaker - og en enkel servering.

Vel møtt til Våler Historielags årsmøte 2021!

Styret.

BLI MEDLEM I VÅLER HISTORIELAG?

Har du noen formening om hvor dette kan være, ta kontakt med Arne Idar på tlf. 900 96 885

eller email: arne.idar.grandahl@gmail.com

 

VÅLERKALENDEREN 2021

VÅLER KOMMUNE OVERTAR BJØRKE

Utklipp fra Kongsvinger Arbeiderblad mandag 3. desember 1938.
28-11-2020/AIG