Våler Historielag

Postboks 78 - 2436 Våler i Solør 

Org.nr: 913 640 748     Kto.nr: 1913 28 10144

Lenker:

 Våler kommune      Slekt og Data      Våler Historielag på facebook

Skogfinsk Museum      Dis Norge     Solør Slektshistorilag

   Gravminner Dis Norge      Folketellinger      Kirkebøker       Nasjonalbiblioteket

SALG AV JULENEK OG JULEDEKORASJONER JULEN 2021

SLEKTFORSKING MANDAG 6. SEPTEMBER 2021

Våler Historielag minner om "slektforskerkvelden" på Bergesiden Grendetun mandag 6. september kl. 19:00.

Det blir en enkel servering.

Velkommen skal dere være!

Styret

ÅRSMØTE 2021 I VÅLER HISTORIE LAG

 

Det utsatte årsmøtet i Våler Historielag avholdes på Bergesiden Grendetun

MANDAG 14. JUNI 2021 KL. 19:00

Det blir vanlige årsmøtesaker - og en enkel servering.

Vel møtt til Våler Historielags årsmøte 2021!

Styret.

BLI MEDLEM I VÅLER HISTORIELAG?

Har du noen formening om hvor dette kan være, ta kontakt med Arne Idar på tlf. 900 96 885

eller email: arne.idar.grandahl@gmail.com

 

VÅLERKALENDEREN 2021

VÅLER KOMMUNE OVERTAR BJØRKE

Utklipp fra Kongsvinger Arbeiderblad mandag 3. desember 1938.
28-11-2020/AIG