Våler Historielag

Postboks 78 - 2436 Våler i Solør 

Org.nr: 913 640 748     Kto.nr: 1913 28 10144

Lenker:

 Våler kommune      Slekt og Data      Våler Historielag på facebook

Skogfinsk Museum      Åsnes Finnskog Historielag      Solør Slektshistorilag

Gravminner Dis Norge      Folketellinger      Kirkebøker       Nasjonalbiblioteket


 

AVLYSINING AV MØTER ETC

I forbindelse med korona-viruset har styret i Våler Historielag besluttet at all aktivitet i Historielagets regi avlyses - foreløpig ut OKTOBER måned 2020.

UNNTATT ER ÅRETS ÅRSMØTE SOM BLIR AVHOLDT PÅ BERGESIDEN GRENDETUN MANDAG 21. SEPTEMBER KL. 19:00.

Med forbehold om endringer.

Ta vare på hverandre!

Med vennlig hilsen

Styret i Våler Historielag

(27-08-2020/GG/AIG)

VÅLERKALENDEREN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 31.03.2020