Våler Historielag

Postboks 78 - 2436 Våler i Solør 

Org.nr: 913 640 748     Kto.nr: 1913 28 10144

Lenker:

 Våler kommune      Slekt og Data      Våler Historielag på facebook

Skogfinsk Museum      Åsnes Finnskog Historielag      Solør Slektshistorilag

Gravminner Dis Norge      Folketellinger      Kirkebøker       Nasjonalbiblioteket


 

VÅLER KOMMUNE OVERTAR BJØRKE

Utklipp fra Kongsvinger Arbeiderblad mandag 3. desember 1938.
28-11-2020/AIG

Samarbeid under tak i historielagets nye lokale

VÅLER: Historielaget og Lions i Våler samarbeider om salg i Vålbyen i førjulstida. Fredager og lørdager framover blir de å treffe i historielagets lokaler.Marianne Østmoen
 

Historielaget i Våler fikk seg lokaler i det som engang var lageret på samvirkelaget i Vålbyen i fjor. Der har de møtelokale de bruker når de ikke venter mer enn 20–30 personer, og de har et etterlengtet lager. Der har de litt av alle kalenderårgangene de har gitt ut siden 1980, og de har bygdebøker for salg.

– Det er stadig noen som vil supplere med gamle kalendere og veldig fint å ha et lokale å ha restlageret i, sier Gunhild Grønvold.

– Vi tok i bruk lokalet for omtrent ett år siden. Men mange av månedene vi har hatt det har vært preget av korona og laber aktivitet. Men vi ser fram til å få brukt lokalet vårt mer aktivt, sier Gunhild Grønvold og viser fram nyoppussede lager og møterom med kjøkken og toalett.

Lions og historielaget sammen i år

– Vi er så heldige å få være sammen med historielaget her. det er ikke så lett å få til vanlig juleneksalg, eller kalender og loddsalg i disse tider, men når vi får være med historielaget her går det fint, sier Oddny Andreassen i Våler Lions.

Hun forteller at foreningen i tillegg til tradisjonelle julenek de selv har bundet og pyntet, har sitt tradisjonelle kalkunlotteri, og at de selger adventskalendere som er forhåndstrekt.

– I år sender vi med trekningsliste, sier Andreassen.

Tidligere har Lions reist fra dør til dør i bygda med både kalendere og lodd, men på grunn av koronaen velger de ikke å oppsøke alle hus som tidligere.

Julenek har de også på henger ved Joker på Braskereidfoss, de har selvbetjening og satser på at folk er ærlige.

Historiekalender

Våler Historielag ga ut sin første kalender med gamle bilder i 1980. Etter det har den kommet hvert år og er svært populær.

Nå har vi den her i lokalet vårt der vi har åpent på fredager og lørdager fram til jul, sier Gunhild Grønvold med nok et eksemplar av en populær førjulsvare i Våler.

Tidligere har folk sikret seg den på Vålerutstillingen, men den ble avlyst i år, og da blir det salg på andre måter. Den er også å få kjøpt på kulturkontoret og Joker

 

ÅRSMØTE I VÅLER HISTORIELAG

Våler Historielag avholdt sitt utsatte årsmøte på Bergesiden Grendetun i  
Våler 21. september 2020 hvor valget ble som følger:  
Funksjon: Navn: Periode:   Tlf.
Leder/sekretær: Gunhild Grønvold (2020-2021) Gjenvalg 906 23 773
Nestleder: Arne Idar Grandahl Ikke på valg På valg 2021 900 96 885
Kasserer: Kjell Siljuberg (2020-2021) Gjenvalg 976 93 587
Styremedlem: Magne Jule (2020-2021) Gjenvalg 419 15 247
Styremedlem: Gunhild Ullerud (2020-2021) Ny 915 26 857
Varamedlem: Jan Helge Fall (2020-2021) Ny 911 27 762
Revisorer: Gunhild Ullerud Ikke på valg På valg 2021 915 26 857
  Grethe Åslund (2021-2022) Gjenvalg 951 08 920
Turkomite: Arne Idar Grandahl (2021-2022) Gjenvalg 900 96 885
  Styrets leder (2020-2021) Gjenvalg 906 23 773

 

AVLYSINING AV MØTER ETC

I forbindelse med korona-viruset har styret i Våler Historielag besluttet at all aktivitet i Historielagets regi avlyses -

foreløpig ut DESEMBER måned 2020.

Med forbehold om endringer.

Ta vare på hverandre!

Med vennlig hilsen

Styret i Våler Historielag

(04-11-2020/GG/AIG)

VÅLERKALENDEREN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 31.03.2020