VÅLER HISTORIELAG

POSTBOKS 78 - 2436 VÅLER I SOLØR

 ORG NR: 913 640 748   KTO: 1913.28.10144

VÅLER KOMMUNE       DIGITALARKIVET       NASJONALBIBLIOTEKET 

EIENDSOMSSØK      KIRKEBØKER       FOLKETELLINGER

 GRAVMINNNER   BYARKIVET OSLO   GAMMEL GRUNNBOK

PANTEBOKA    DIGITALTFOTOARKIV    SOLØR SLEKTSHISTORIELAG 

 


 

 

GARDSBESØK PÅ SJURDERUD TORSDAG 30. JUNI 2022 KL. 18:00

Sjurderud 1958. Foto: Widerøe AS.

I anledning årets 1000-års jubileum i Våler inviterer Våler Historielag, i samarbeid med Geir Thomas Risaasen, til besøk til et utvalg gårder i Våler, som representerer viktige bidrag til bygdas historie.

Torsdag 30. juni kl. 18:00 besøker vi Sjurderud i Bergesidevegen 513.

Arrangementet er gratis.  VELKOMMEN!

VÅLER KOMMUNE OVERTAR BJØRKE

Utklipp fra Kongsvinger Arbeiderblad mandag 3. desember 1938.
28-11-2020/AIG