Fra Vålbyen tidlig på 1900-tallet.

Fra Vålbyen tidlig på 1900-tallet.

VÅLER HISTORIELAG

2436 VÅLER I SOLØR

 ORG NR: 913 640 748   KTO: 1913.28.10144

VÅLER KOMMUNE       DIGITALARKIVET       NASJONALBIBLIOTEKET 

EIENDSOMSSØK      KIRKEBØKER       FOLKETELLINGER

 GRAVMINNNER   BYARKIVET OSLO   GAMMEL GRUNNBOK

PANTEBOKA    DIGITALTFOTOARKIV    SOLØR SLEKTSHISTORIELAG 

VÆRET I VÅLER

 

VÅLER HISTORELAG HAR FÅTT EN NY NETTSIDE
HERETTER VIL ALL NY INFORMASJON BLI PRESENTERT PÅ:


www.vaalerhistorielag.no
 Historielaget trenger flere medlemmer. Dersom du vil bli medlem ta kontakt med

en av styrets medlemmer eller betal årskontingent på kr. 250 til konto

1813 64 07437 eller vipps #526393

Skriv navnet ditt + e-post adresse eller telefonnummer i meldingsfeltet.

Da har vi mulighet til å kontakte deg med medlemsinformasjon. Medlemskapet

følger kalenderåret. Ditt medlemskap bidrar til å styrke Historielagets arbeid og 

vårt tilbud til medlemmene. 


Styret i Våler Historielag (Se kontaktinfo under meny More -> Styret)


Geir Thomas Risåsen, Kjell Siljuberg, Gunhild Ullerud,

Gunnar Urdahl,  Per Ove Leistad

EIDSFOSS BRU - NOEN HISTORISKE AVISUTKLIPP

Eidsfoss bru 25. oktober 2019.

Eidsfoss bru 25. oktober 2019.

EIDSFOSS BRU 2022

TORSDAG 28. JULI 2022

Det ble en lærerik og interessant kveld på Lunden Vestre. Folk hygget seg i sommerkvelden. Tusen takk til vertskap og foredragsholder!

VANDRING 21. AUGUST 2022 - EID VESTRE

Årets siste "vandring" er over. Vi lærte som vanlig noe nytt av Geir Thomas Risåsen. Det handlet bl.a. om garden, dampskipet Solungen og Eidsbrua. Takk til Geir Thomas - og til Morten og Mona Anseth som tok i mot oss alle sammen!

Gunhild U.

VÅLER KOMMUNE OVERTAR BJØRKE

Utklipp fra Kongsvinger Arbeiderblad mandag 3. desember 1938.
28-11-2020/AIG

SKOLEHISTORIE FRA VÅLER (NRK 1966)

https://tv.nrk.no/program/FOLA66008766

Opptak fra NRK som nok vil vekke mange minner fra en svunnen tid.