VÅLER HISTORIELAG

POSTBOKS 78 - 2436 VÅLER I SOLØR

 ORG NR: 913 640 748   KTO: 1913.28.10144

VÅLER KOMMUNE       DIGITALARKIVET       NASJONALBIBLIOTEKET 

EIENDSOMSSØK      KIRKEBØKER       FOLKETELLINGER

 GRAVMINNNER   BYARKIVET OSLO   GAMMEL GRUNNBOK

PANTEBOKA    DIGITALTFOTOARKIV    SOLØR SLEKTSHISTORIELAG 

 


 

 

17. MAI I VÅLER 2022

BLI MEDLEM I VÅLER HISTORIELAG?

VÅLERKALENDEREN 2021

VÅLER KOMMUNE OVERTAR BJØRKE

Utklipp fra Kongsvinger Arbeiderblad mandag 3. desember 1938.
28-11-2020/AIG