Våler Historielag

Postboks 78 - 2436 Våler i Solør 

Org.nr: 913 640 748     Kto.nr: 1913 28 10144

Lenker:

 Våler kommune      Slekt og Data      Våler Historielag på facebook

Skogfinsk Museum      Åsnes Finnskog Historielag      Solør Slektshistorilag

Gravminner Dis Norge      Folketellinger      Kirkebøker       Nasjonalbiblioteket


 

INFLUENSAVAKSINE I VÅLER HØSTEN 2020

Influensavaksinering i Våler høsten 2020.

Grunnet koronasituasjonen vil det i år ikke bli mulighet for drop-in vaksinering på legekontoret.

Har du legetime hos fastlegen i oktober og november kan du få vaksine i forbindelse med oppsatt time.

Øvrig vaksinering blir som vaksinedager i regi av kommunen 17. og 18. oktober på hotellet på Vålerbanen.

Se orientering fra Våler kommune her

Koronatelefonen åpen lørdag 10. oktober 2020

Koronatelefonen åpen fra 10:00 -15:00 lørdag 10. oktober. Dette vil igjen være en ordning som gjelder denne lørdagen, og er ikke planlagt videreført. Telefonnummer er: 62 95 69 91.


 

ÅRSMØTE I VÅLER HISTORIELAG

Våler Historielag avholdt sitt utsatte årsmøte på Bergesiden Grendetun i  
Våler 21. september 2020 hvor valget ble som følger:  
Funksjon: Navn: Periode:   Tlf.
Leder/sekretær: Gunhild Grønvold (2020-2021) Gjenvalg 906 23 773
Nestleder: Arne Idar Grandahl Ikke på valg På valg 2021 900 96 885
Kasserer: Kjell Siljuberg (2020-2021) Gjenvalg 976 93 587
Styremedlem: Magne Jule (2020-2021) Gjenvalg 419 15 247
Styremedlem: Gunhild Ullerud (2020-2021) Ny 915 26 857
Varamedlem: Jan Helge Fall (2020-2021) Ny 911 27 762
Revisorer: Gunhild Ullerud Ikke på valg På valg 2021 915 26 857
  Grethe Åslund (2021-2022) Gjenvalg 951 08 920
Turkomite: Arne Idar Grandahl (2021-2022) Gjenvalg 900 96 885
  Styrets leder (2020-2021) Gjenvalg 906 23 773

 

AVLYSINING AV MØTER ETC

I forbindelse med korona-viruset har styret i Våler Historielag besluttet at all aktivitet i Historielagets regi avlyses - foreløpig ut OKTOBER måned 2020.

UNNTATT ER ÅRETS ÅRSMØTE SOM BLIR AVHOLDT PÅ BERGESIDEN GRENDETUN MANDAG 21. SEPTEMBER KL. 19:00.

Med forbehold om endringer.

Ta vare på hverandre!

Med vennlig hilsen

Styret i Våler Historielag

(27-08-2020/GG/AIG)

VÅLERKALENDEREN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 31.03.2020