AVLYSINING AV MØTER ETC

I forbindelse med korona-viruset har styret i Våler Historielag besluttet at all aktivitet i Historielagets regi avlyses - foreløpig ut AUGUST måned 2020.

Ta vare på hverandre!

Med vennlig hilsen

Styret i Våler Historielag

(25-05-2020/GG/AIG)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 31.03.2020

VÅLERKALENDEREN

HISTORIELAGET INN I NYE LOKALE

Slik ser det ut foran inngangen per i dag. Man håper å få til et inngangsparti med bl.a en liten sittegruppe og en infotavle.

Våler Historielag har i mange år "holdt hus" på Biblioteket i Våler sentrum. Noe som har fungert meget bra.

Historielaget har per i dag mye materiale og utstyr av diverse slag lagret på flere plasser rundt om i kommunen. Både hos privatpersoner og i kommunens eiendomsmasse. 

I forbindelse med Historielagets ønske om å digitalisere mye av sitt materiale, ønsker man å samle sine aktiviter og materiell på ett sted. 

Etter å ha vært på "jakt" etter egnede lokaler, havnet man til slutt opp i "sidebygningen" til det gamle Samvirkelaget, nå kontor for den offentlige tannhelsetjenesten i Våler.

Her vil man få lett tilgjengeliget med inngang direkte fra gateplan. Innvendig blir det møterom, toalett, et lite "te-kjøkken", kontor og et lenge etterlengtet lagerrom.

Reolene i lagerrommet og noen møtebord m.m er allerede på plass, men man mangler stoler for dette, samt et par skrivebord og stoler, samt noen hyller på kontorrommet.

Endelig dato for innflytting er ikke bestemt, men man håper å være på plass innen f. eks. 17. mai d.å.

(17.02.2019/AIG)