VÅLER HISTORIELAG

2436 VÅLER I SOLØR

 ORG NR: 913 640 748   KTO: 1913.28.10144

VÅLER KOMMUNE       DIGITALARKIVET       NASJONALBIBLIOTEKET 

EIENDSOMSSØK      KIRKEBØKER       FOLKETELLINGER

 GRAVMINNNER   BYARKIVET OSLO   GAMMEL GRUNNBOK

PANTEBOKA    DIGITALTFOTOARKIV    SOLØR SLEKTSHISTORIELAG 

 


 

 

 

GARDSBESØK PÅ SJURDERUD TORSDAG 30. JUNI 2022 KL. 18:00

Sjurderud 1958. Foto: Widerøe AS.

I anledning årets 1000-års jubileum i Våler inviterer Våler Historielag, i samarbeid med Geir Thomas Risaasen, til besøk til et utvalg gårder i Våler, som representerer viktige bidrag til bygdas historie.

Torsdag 30. juni kl. 18:00 besøker vi Sjurderud i Bergesidevegen 513.

Arrangementet er gratis.  VELKOMMEN!

TORSDAG 14. JULI BESØKER VI RISBERGET

I anledning årets 1000-års jubileum i Våler inviterer Våler Historielag, i samarbeid med Geir Thomas Risaasen, til besøk til et utvalg gårder i Våler, som representerer viktige bidrag til bygdas historie.

Torsdag 14. juli kl. 18.00 besøker vi Risberget, med fremmøte foran Kirkesalen. Her ønskes vi velkommen av Bjørg Risberg, Liv og Trond Burud. Vi starter med å se på Kirkesalen. Deretter besøker vi minneparken, første bosettinga og til slutt Nyborg. Her bodde den driftige Erik Nyborg, også kalt Sølvfinnen. De første finnene bosatte seg i Risberget på slutten av 1660-årene. Besøket er lagt opp som en vandring på ca. 2 km, så her gjelder det å kle seg og sko seg etter forholdene. Ta med middel mot knott/mygg og drikke. Turen vil ta omtrent 2 timer. Det er fint mulig å kjøre med bil fra sted til sted.

TORSDAG 28. JULI 2022

Det ble en lærerik og interessant kveld på Lunden Vestre. Folk hygget seg i sommerkvelden. Tusen takk til vertskap og foredragsholder!

VÅLER KOMMUNE OVERTAR BJØRKE

Utklipp fra Kongsvinger Arbeiderblad mandag 3. desember 1938.
28-11-2020/AIG

SKOLEHISTORIE FRA VÅLER (NRK 1966)

https://tv.nrk.no/program/FOLA66008766

Opptak fra NRK som nok vil vekke mange minner fra en svunnen tid.