Våler Historielag

Postboks 78 - 2436 Våler i Solør 

Org.nr: 913 640 748     Kto.nr: 1913 28 10144

Lenker:

 Våler kommune      Slekt og Data      Våler Historielag på facebook

Skogfinsk Museum      Åsnes Finnskog Historielag      Solør Slektshistorilag

Gravminner Dis Norge      Folketellinger      Kirkebøker       Nasjonalbiblioteket


 

VÅLER KOMMUNE OVERTAR BJØRKE

Utklipp fra Kongsvinger Arbeiderblad mandag 3. desember 1938.
28-11-2020/AIG

DET SKJER I VÅLER

Våler Historielag og Lions Club Våler samarbeider om salg i Vålbyen i førjulstida.

Herfra blir det salg av: Julenek, julekalendere, årskalendere, loddsalg m.m.

NB! Vi har fått inn noen meget flotte juledekorasjoner.

Torsdager, fredager og lørdager framover blir de å treffe i Historielagets lokaler i Våler sentrum.

Torsdager og fredager fra kl. 12:00 - 16:00 og lørdager fra kl. 11:00 - 14:00.

Dere finner oss ved siden av "kinarestauranten".

VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE!

 

 

DET SKJER I VÅLER

ÅRSMØTE I VÅLER HISTORIELAG

I forbindelse med korona-viruset har styret i Våler Historielag besluttet at all aktivitet i Historielagets regi avlyses -

foreløpig ut DESEMBER måned 2020.

Med forbehold om endringer.

Ta vare på hverandre!

Med vennlig hilsen

Styret i Våler Historielag

(04-11-2020/GG/AIG)

AVLYSINING AV MØTER ETC

VÅLERKALENDEREN

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 31.03.2020